Ważne / Important

[PL]

Żadna z informacji zawartych na Kanale YouTube : “Krystian Lejowski” a także na stronie internetowej “www.lejowskikrystian.com” – nie jest “rekomendacją inwestycyjną”. Każdy post oraz udostępniony materiał, jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Zawsze sprawdzaj osobiście to w co inwestujesz, podejmujesz decyzje na własną odpowiedzialność, inwestując mądrze w odpowiednie aktywa oczywiście można zyskać, jednak należy pamiętać również o tym, że każda inwestycja wiążę się z utratą części lub całości kapitału.

[ENG]

None of the information contained on the YouTube Channel : “Krystian Lejowski” and also on the website “www.lejowskikrystian.com” – is not an “investment recommendation”. Each post and material provided, is only my personal opinion and view. You use these materials at your own risk. Always check personally what you invest in, you make decisions at your own risk, investing wisely in the right assets, of course, you can gain, but you should also remember that any investment involves the loss of some or all of your capital.